สนับสนุนโดย

 
การเปลี่ยนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)

     ตามที่สภาการพยาบาลได้ออก หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ให้แก่พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (NP) เมื่อปี พ.ศ.2548-2549 นั้น (ตัวอย่างหนังสืออนุมัติ ฯ ตามไฟล์แนบ) และสภาการพยาบาลได้มีประกาศยกเลิกหนังสืออนุมัติ ฯ ดังกล่าวแล้ว จึงขอให้พยาบาลผู้ได้รับหนังสืออนุมัติ ฯ ปี 2548-2549 ดำเนินการส่งหนังสืออนุมัติ ฯ ฉบับจริง มายังสภาการพยาบาล ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เพื่อสภาการพยาบาลจะได้ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ให้ใหม่

จำนวนผู้อ่าน 7173 ครั้ง
Files attach
แบบคำขอเปลี่ยนหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ เฉพาะทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น).pdf
ตัวอย่าง หนังสืออนุมัติฯ พ.ศ.2548-2549.pdf
 
 
© 2002 Center of Continuing Nursing Education:CCNE. All rights reserved.