สนับสนุนโดย

 
ประมวลภาพกิจกรรมการเก็บเครดิต CNEU ในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 12

ระบบการเก็บคะแนนต่างๆ สนับสนุนโดย บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
เจ้าหน้าที่ค้นหาบัตร Smart Card แจกสมาชิกพยาบาล
สมาชิกเข้าแถวรับบัตรกันยาวเหยียด
เจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามของสมาชิกที่สนใจ
บรรยากาศช่วงสมาชิกเข้าประชุม
เจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามของสมาชิกที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามของสมาชิกที่สนใจ
ท่านที่ยังไม่มีบัตร ต้องเก็บโดยแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ไปก่อน
สมาชิกให้ความสนใจระบบเก็บคะแนนเป็นจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่แจกบัตรกันแทบไม่ทัน
เจ้าหน้าที่เก็บคะแนนโดยการบันทึกชื่อแทนการยิงบาร์โค้ด
เจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามของสมาชิกที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามของสมาชิกที่สนใจ
เว็บไซต์สำหรับทำข้อสอบออนไลน์นำมาโชว์ในงาน www.cnethai.org
ท่านคณะกรรมการกับการเก็บคะแนน
เจ้าหน้าที่ตอบข้อสักถามของสมาชิกที่สนใจ
เจ้าหน้าที่ยิงบาร์โค้ดที่บัตรเพื่อบันทึกคะแนน
สมาชิกให้ความสนใจกับเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง www.ccne.or.th
ธงญี่ปุ่นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์
เจ้าหน้าที่แนะนำ ซอฟต์แวร์เก็บคะแนน
 
 
© 2002 Center of Continuing Nursing Education:CCNE. All rights reserved.